damaianus-(1).jpg

Välkommen! Avel Planerade valpkullar Hälsoinfo Länkar Kontakt

Avel

Med avel menas en planerad fortplantning av djur för att få fram avkommor med vissa önskade egenskaper.

Det är mycket som måste beaktas när man väljer vilka djur som man vill gå vidare med. Den perfekta individen existerar inte, utan man får väga fördelar mot nackdelar och bestämma sig för vad man själv tycker är acceptabelt, och så måste man ju naturligtvis kunna motivera varför man gjort vissa val.

Svenska collieklubben har tagit fram RAS - rasspecifika avelsstrategier, som såväl klubben som SKK därefter fastställt. Mer om SCKs avelspolicy och avelsmål kan du läsa om här. Nedan följer några personliga reflektioner avseende en del olika överväganden jag gör innan jag väljer att låta en hane eller tik gå i avel.

 

God hälsa!

Vad är god hälsa? Frånvaro från sjukdomar? Ja, det är ju ett sätt att definiera det! För mig är god hälsa egentligen ett helhetsbegrepp, som innefattar såväl en frisk hund som en fysiskt sund hund och en mentalt bra hund. Hälsa är mycket mer än sjukdomar, med andra ord!

För att bli en avelshund, ja då måste ju hunden i fråga vara frisk och i god kondition!

Men det räcker faktiskt inte att bara den framtida avelshunden är frisk. Jag tycker det är viktigt att även familjen är frisk. Hur ser syskongruppen ut avseende HD och ED? Vad har syskonen för ögonstatus? Finns det några andra sjukdomar bland syskonen eller i familjen, som t ex autoimmuna sjukdomar, epilepsi, EPI eller någon annan allvarlig sjukdom? Har hunden / tiken tidigare lämnat avkommor? Hur är hälsan hos dem? Svaren här påverkar naturligtvis lämpligheten för att hunden ska gå i avel .

För mig är det viktigt att få hela valpkullen röntgad och ögonspeglad i vuxen ålder, vilket jag påtalar för mina valpköpare.

Exteriör

Exteriör - enligt SAOL betyder det utsida, yttre. Utsidan är också viktig! Det är ju collie som jag föder upp och naturligtvis ska avelshunden se ut som en collie!

Själv ställer jag ut mina egna hundar, och jag uppmanar mina valpköpare att åtminstone någon gång ta med hunden till en utställning. Om det är möjligt, försöker jag även få dem exteriörbeskrivna. Just exteriörbeskrivning kommer jag försöka satsa mer på framöver, då det nya protokollet kommer att kunna bearbetas i dataprogrammet "Lathunden", vilket kan underlätta framtida utvärdering om hur exteriören hos min uppfödning utvecklas.

Mentalitet

För mig är colliens mentalitet mycket viktig! 

Det måste den vara, eftersom jag vill få fram collies som är aktiva, arbetsvilliga, men även sociala med tydlig av- och på-knapp. För att lyckas med detta försöker jag använda mig utav mentalbeskrivning för att ständigt förbättra mentaliteten på de hundar som kommer från min uppfödning. Ett sätt att uppnå målet för bättre mentalitet är att jag anordnar MH för varje kull och har ett krav på dig som valpköpare att göra en mentalbeskrivning av din hund.

När det gäller utvärdering av MH är det viktigt att så många som möljligt i syskongruppen är beskriven. Vid val av avelshund använder jag mig av MH för att få fram hundar med egenskaper som jag tror kan komplettera och förbättra de egenskaper jag har hos min tik.

Jag tycker det arbete som Svenska collieklubben har gjort och fortfarande gör avseende  mentalt sund collie är jättebra och jätteviktigt! MentalIndex är ett hjälpmedel som jag använder mig av, då index tar hänsyn till t ex föräldrar, syskon och släktens mentalitet. MentalIndex är ett jättebra hjälpmedel i avelsurvalet!

Det finns naturligtvis fler synpunkter avseende mentaliteten. Det är viktigt att avelshunden är aktiv, och det är en stor fördel om den även är meriterad i någon form av arbetsprov - spår, sök, lydnad eller någon annan hundsport. Om den har genomfört ett mentaltest är också av värde.

 

Copyright 2010 Damaianus collies