damaianus-(1).jpg

Välkommen! Avel Planerade valpkullar Hälsoinfo Länkar Kontakt

Det är tikarna - eller tiklinjen - som är basen i kenneln!

Valparna tillbringar sina första åtta veckor i livet tillsammans med sin mamma. Det är förhållandevis ovanligt att valparna har tillgång till sin pappa, så oftast är det bara tiken som är den enda vuxna individen som präglar valparna.

Därför är det viktigt att tiken är trygg, stabil och säker i sin roll som mamma. Det innebär att hon måste ha hunnit bli vuxen och mogna själv. Jag ser gärna att tiken är mellan två och ett halvt och tre år innan hon får sin första kull. Ibland hinner hon bli lite äldre, men efter fem års ålder bör inte en tik ha sin första kull valpar. Ytterligare en fördel med att låta avelstiken bli uppemot tre år eller äldre, är att såväl hon som hennes syskon hinner utvärderas ordentligt, och eventuella allvarliga eller ärftliga sjukdomar som kan påverka urvalet till avel kan hinna visa sig.

Svenska Collieklubben har i sitt RAS (Rasspecifika Avelsstrategier) rekommendationen att

  • Tik skall ha normala löp samt vara parningsvillig för att användas i avel.
  • Tik bör inte paras före cirka 2 års ålder eller efter åtta års ålder. Observera att tikar äldre än sju år måste ha friskintyg från veterinär enligt SKKs grundregler före parning.

Under varje namn finns en kort presentation om tikarna som någon gång varit föremål för avel i kenneln. Alla tikarna har inte fått några valpar, och anledningarna till detta anges också.

Tikar som har fått kullar är Allis, Indra och Leia. Framtidshoppen är Leia, Sweetie och Prindy.

 

Copyright 2010 Damaianus collies