damaianus-(1).jpg

Välkommen! Avel Planerade valpkullar Hälsoinfo Länkar Kontakt

Avelsresultat - Mentalitet.

Här redovisas kullarnas resultat på mentalbeskrivning och mentaltest. När det gäller mentalbeskrivning har jag valt att använda mig av egenskapsvärden vid redovisningen. Om det finns en understrykning av hundens namn, kan dess mentalbeskrivningsprotokoll laddas ner som en PDF-fil.

Socialitet

Beskriver hundens attityd vid möte med en främmande person; från reserverad och tillbakadragen (lågt värde) till aktivt hälsande och stor vilja att följa och hanteras (högt värde).

Egenskapsvärdet fås genom att räkna fram medelvärdet av 1a, 1b och 1c.

Nyfikenhet/Orädsla

Beskriver hunden reaktion vid överraskande eller okända händelser, och kan ses som ett mått på hundens allmänna ”miljörädsla”; från undvikande och flyktbenägen med litet utforskande (lågt värde), till en undersökande och orädd attityd (högt värde).

Egenskapsvärdet fås genom att räkna fram medelvärdet av 6a (omv), 6c, 6d (omv), 7a (omv), 7b, 7c (omv) och 8c. (”Omv” innebär att skalan vänds innan medelvärdet beräknas, det vill säga 1 ger 5, 2 ger 4, och så vidare).

Lekfullhet

Beskriver hundens allmänna intresse att leka föremålslekar med människor (exempelvis jaga efter kastade föremål och ha dragkamp); från litet intresse (lågt värde) till stort intresse (högt värde).

Egenskapsvärdet fås genom att räkna fram medelvärdet av 2a, 2b, 2c, 9a och 9b.

Jaktintresse

Beskriver hundens benägenhet att springa efter ett simulerat litet byte (relaterat till egenskapen Lekfullhet, och tycks inte vara ett säkert mått på hundens intresse att jaga efter levande vilt); från litet intresse (lågt värde) till stort intresse (högt värde).

Egenskapsvärdet fås genom att räkna fram medelvärdet av 3a (1 och 2) och 3b (1 och 2).

Aggressivitet

Beskriver hundens benägenhet att visa hotbeteenden i plötsliga eller okända situationer – höjd svans, morrningar, skall, rest ragg, utfall och bitförsök (en stabil egenskap i testsituationen men oklart vilken typ av aggressiv reaktion den motsvarar i andra situationer). Från liten tendens att visa hotbeteenden (lågt värde) till stor benägenhet att visa hotbeteenden (högt värde).

Egenskapsvärdet fås genom att räkna fram medelvärdet av 5b, 6b och 8a.

Socialitet Nyfikenhet / Orädsla Lekfullhet Jaktintresse Aggressivitet Skott
Medeltal för Långhårig collie 3,4 2,7 2,5 1,5 1,6 2,6
Idealprofil för långhårig collie 4,0 5,0 4,0 4,5 1,3 1

May-kullen

Mentalbeskrivning Socialitet Nyfikenhet / Orädsla Lekfullhet Jaktintresse Aggressivitet Skott
D. Maylord Silk Velvet "Kazper" 4,0 2,7 3,8 3,5 1,3 1
D. Maya Silk Velvet "Maya" 3,3 4,3 3,8 1,3 3,0 1
D. Maylee Silk Velvet "Zoya" 3,0 3,1 3,2 1,3 1,3 5
D. Maylou Silk Velvet "Ronja" 3,7 1,6 2,2 1,0 1,5 5
D. May Samantha to Uniline's "Samantha" 4,0 2,6 3,4 2,0 1,3 2
Medeltal för kullen 3,6 2,86 3,28 1,82 1,64 2,8

G-kullen

Mentalbeskrivning Socialitet Nyfikenhet / Orädsla Lekfullhet Jaktintresse Aggressivitet Skott
D. Grip "Sirius" 3,3 4,0 4,0 2,5 2,0 1
D. Greif "Timon" 3,7 4,4 1,4 1,8 3,3 1
D. Griffin JR "Griffin" 4,0 4,6 1,2 1,3 2,3 1
D. Gnistra "Gilla" 3,7 2,4 3,8 1,5 1,3 2
D. Glindra "Indra" 3,0 2,9 3,0 2,3 1,3 1
Medeltal för kullen 3,54 3,66 2,68 1,88 2,04 1,2

L-kullen

Mentalbeskrivning Socialitet Nyfikenhet / Orädsla Lekfullhet Jaktintresse Aggressivitet Skott
D. Leia Organa "Leia" 3,7 3,3 3,2 1,3 2,3 1
D. Lando Calrissian "Lando" 3,7 2,7 2,8 1,0 1,7 3
D. Luminara Unduli "Lady" 3,3 2,6 3,4 2,0 1,7 3
D. Luke Skywalker "Luke" 3,7 3,1 3,2 1,0 1,0 2
Medeltal för kullen 3,6 2,93 3,15 1,33 1,66 2,3

U-kullen

Mentalbeskrivning Socialitet Nyfikenhet / Orädsla Lekfullhet Jaktintresse Aggressivitet Skott
D. Umago "Sigge" 3,3 3,0 1,0 1,5 1,0 1
D. Uma "Ebba" 3,3 3,1 3,2 1,3 1,3 4
D. Urax "Aramis" 3,0 2,7 1,8 1,3 1,3 5
D. Undra "Hilma" 1,7 3,3 1,2 1,0 1,7 4
D. Ursinus "Sinus" 3,3 3,1 2,4 1,0 1,0 4
D. Umbra "Nessie" 2,0 2,7 2,2 1,5 1,0 3
D. Ulva "Tuva" 3,7 2,9 3,4 1,5 1,0 1
D. Urbino "Rasmus" 3,3 2,9 2,2 1,0 1,7 4
Medeltal för kullen 2,95 2,96 2,18 1,26 1,25 3,25

P-kullen

Socialitet Nyfikenhet / Orädsla Lekfullhet Jaktintresse Aggressivitet Skott
D. Prindy Prankster "Prindy 3,0 3,3 2,4 2,0 1,7 2

Z-kullen

Mentalbeskrivning Socialitet Nyfikenhet / Orädsla Lekfullhet Jaktintresse Aggressivitet Skott
D. Zparkling Zanto "Zanto" 4,0 3,0 2,4 2,0 1,0 1
D. Zazzy Zadie "Zadie" 4,0 3,7 2,4 1,0 1,3 1
D. Zizzling Zingo "Zingo" 3,3 2,9 1,6 1,0 1,3 3
D. Zesty Zernia "Vilda" 3,3 3,0 2,6 1,0 1,7 2
D. Zealing Zanchia "Zacha" 3,7 3,3 3,6 1,0 3,0 3
D. Zoothing Zooey "Alice" 3,3 3,1 3,6 3,0 1,3 1
Medeltal för kullen 3,6 3,17 2,7 1,5 1,6 1,8

 

Copyright 2010 Damaianus collies